Για την επιστροφή των προϊόντων σας μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα, μέσα σε 14 ημέρες με την απόδειξή σας και το απόκομμα πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα). Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 14 ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η εταιρία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την επιστροφή και αντικατάσταση του.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος μας σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει τοποθετηθεί.
(β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει τοποθετηθεί ή χρησιμοποιηθεί δεν επιστρέφεται εκτός αν παρουσιάζει κατασκευαστικό μη εμφανές ελάττωμα.

Στις περιπτώσεις (α) και (β), αφού παραλάβουμε και επιθεωρήσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας αποστέλλουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος μεταφοράς, επιστροφής του παλιού και αποστολής του νέου προϊόντος. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσετε είτε την αλλαγή του με άλλο προϊόν, είτε την επιστροφή των χρημάτων που μας έχετε καταβάλει.

Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε κατάσταση όπως τα παραλάβατε, σε κλειστή συσκευασία Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος, θα πρέπει να φροντίσετε να το επιστρέψετε σε άψογη κατάσταση, μαζί με όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται. Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να δεχθεί την επιστροφή και να ζητήσει αποζημίωση το ύψος της οποίας το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας του.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών, τότε η εταιρία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η παραγγελία έχει εκτελεστεί (Κατάσταση παραγγελίας προς συλλογή προϊόντων) και ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας τότε τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος από τον προμηθευτή προς το κατάστημα μας επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται από την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που διέπουν τη σύμβαση πώλησης, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων που έχουν τεθεί σε ισχύ για την προστασία των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Πωλητή e-shop της εταιρίας μας στο τηλέφωνο2392075520 ή με email στη διεύθυνσηgcptileshellas@gmail.com

NOMIMH ΕΓΓΥΗΣΗ EΙΝΑΙ:
Οι πωλητές προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να εγγυώνται στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με το σχετικό συμβόλαιο πώλησης για περίοδο δύο ετών μετά από την παράδοση του προϊόντος.
Συνεπώς, εάν είστε καταναλωτής (σύμφωνα με την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και το Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του) και το προϊόν σας παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα το οποίο υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης και εμφανίζεται σε διάστημα δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

Τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς δική σας επιβάρυνση.

ή

Την προσήκουσα μείωση της τιμής ή την υπαναχώρησή σας τη σύμβαση
εάν δεν ήταν δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

ή

εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν είναι δυνατή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς δική σας επιβάρυνση.
Εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά, τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης η οποία παρατηρείται εντός έξι μηνών από την παράδοση του προϊόντος τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατοχυρωμένα σας δικαιώματα, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο European Consumer Centers.

Έξοδα αποστολής: η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εσάς.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ/ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ:

  • Προκαταβολές που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, στην περίπτωση ειδικών παραγγελιών, προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ή, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη, ή σαφώς εξατομικευμένων.
  • Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις, που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει κάποιο προϊόν αναιτιολογήτως, είτε που από υπαιτιότητα του έχει γίνει λάθος εκτίμηση προδιαγραφών του χώρου, όπου θα τοποθετούνταν το προϊόν, είτε από την λάθος εκτίμηση των ιδιοτήτων/χαρακτηριστικών του προϊόντος, τελικώς αυτό δεν ενδείκνυται για την χρήση που επιθυμεί ο αγοραστής, η εταιρεία δεν κάνει δεκτές τις επιστροφές των προϊόντων.
  • Εξαιρέσεις: Εμπορεύματα που επιστρέφονται λόγω λανθασμένης εκτέλεσης, δεν επιβαρύνονται με κόμιστρα επιστροφής και πιστώνονται στο 100% της αξίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

  • Προκειμένου να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας στο: 23920 75520.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
    Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις υπαναχώρησης γίνονται στην έκθεση μας στην διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 15, Νέοι Επιβάτες, Δήμος Θερμαϊκού, ΤΚ:. 57019
  • Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: 23920 75520